SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Miramar Pansiyon

Miramar Pansiyon

Çevrimiçi
Miramar Pansiyon

Merhaba👋

Rezervasyon için mesaj atınız.

1.   Rapor Hakkında

Miramar Pansiyon olarak sürdürülebilir turizm ve kalkınma konusunda sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Gelecek nesiller için daha daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Misafirlerimiz ve insan sağlığı için daha kaliteli ve güvenilir hizmetler sunarak verimliliğimizi, kalitemizi ve çevresel performansımızı iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz.

Tüm faaliyetlerimiz gerek çalışanlarımız gerekse yerel halkın daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması stratejimizin temelini oluşturmaktadır.

2023 yılı itibariyle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza başladık. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz gelişmeyi; yönetimimiz, çalışanlarımız, konuklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer tüm partnerlerimiz ile paylaşmayı ve böylece bu noktada yaratacağımız farkındalığı artırarak, ortak hedef ve başarılara dönüştürebilmeyi amaçlamaktayız.

Bu hazırlanan sürdürülebilirlik raporu 2023 yılı verileri içermektedir.

asdasd
adasdasd

2.   Tesis Tanıtımı ve Tesis Özellikleri

Miramar Pansiyon, 2011 yılından beri faaliyet göstermekte olan bir aile işletmesidir. Gelen tüm misafirlerine evlerindeki rahatlık ve konforu bir arada sunmayı hedefleyen konukseverliği ile butik hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Konuklarımıza güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir tatil sunmak önceliğimizdir. Bu sebeple hijyen ve temizlik ön planda tutulmaktadır. Odalar, rutin temizlik prosedürleri. dışında ozon jeneratörü ile bakteri ve virüsler için ayrıca dezenfekte edilerek kullanıma hazır hale getirilmektedir.

İlk andan itibaren sürdürülebilir turizme inanmış olan pansiyonumuz, mavi bayraklarla donatılmış olan Kaş’ta havuz konseptini işletme bünyesine dahil etmemiştir. Misafirlerimizin hizmetine sunulan odalarımızda;

 • Ücretsiz kablosuz internet
 • Fransız balkon
 • Berjer koltuk ve sehpa
 • Elbise dolabı
 • Şifoniyer
 • Ofis tipi buzdolabı
 • Müzik seti
 • Split Klima
 • Laptop kasası
 • Duş ve tuvalet
 • Banyo buklet malzemeleri
 • Saç kurutma makinesi
 • Çamaşır kirli sepeti
 • Çamaşır kurutmalık
 • Valiz sehpası
 • Ayakkabı dolabı bulunmaktadır.
aoda222
odaa323

Ek olarak konuklarımız, teras ve bahçemizde bulunan ortak alanlarda dinlenebilir, katlarda bulunan geniş kütüphanemizden faydalanabilirler.

terassasdasd
teerass777

3.   Çevre Etkilerinin Azaltılması

İçinde yaşadığımız çevrenin korunması ve sürekliliği için “Çevre Politikası” oluşturmuş ve iş süreçlerimizi bu doğrultuda planlayıp sonuçlarını analiz ederek mevcut durumumuzu her geçen gün iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için;

• Yürürlükte olan çevre kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar ve tüm gerekliliklerini yerine getirir; faaliyetlerimizi ve kendimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştiririz.

• Markamızın getirmiş olduğu sosyal sorumluluk anlayışı ile misafirlerimiz ve yerel halkın bilinçlendirilmesi ve sürekliliğini öncelikli rol edinmeyi ve bu yönde kararlar almayı ve uygulamayı görev edinmişizdir.

• Kaliteden ödün vermeden, tedarikçilerimizle işbirliği yaparak kazan-kazan anlayışı ile karşılıklı etkileşimde bulunmaktayız.

• Çevreyi koruyarak gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir şekilde teslim edip ve ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunmak bizler için büyük önem taşımaktadır.

• Eğitimin sürekliliğine inanarak, çevre bilincinin sadece çalışanlarımızın değil, konuklarımızın da benimsenmesini sağlar, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak çevre koruma projelerine katkı sağlamaktayız. • Çevresel kirliliği önleyerek, geri dönüşümü söz konusu atıkların büyük oranda geri dönüşüme kazandırmak hedeflerimizdendir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ  POLİTİKASI

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Bunun için;

 • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
 • Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
 • Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
 • Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.
 • Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
 • Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.

En temel unsurlarımızdan biri olan Enerji Politikamızın iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda dizayn edilmesini ön görüyoruz. Bu nedenle temiz enerji teknolojilerine yatırımların yönlendirilmesi sadece çevrenin korunması değil aynı zamanda misafirler için de olumlu bir adımdır.

 • Pansiyonumuzda enerji tasarrufu sağlayan led ampuller kullanılmaktadır.
 • Belirli sürelerde boş kalan genel alanlardaki ampuller harekete duyarlı hale getirilmiş ve kullanımda olmadığı zamanlarda ışığın kapalı olması sağlanmıştır.
 • Misafirlerin odalarında bulunmadıkları sürede perdelerin kapalı olması konusunda çalışanlarımız bilinçlendirilmiştir.
 • Yaz sezonunda pansiyonumuzun sıcak su ihtiyacının %80‘ı güneş enerjisinden elde edilmektedir.
 • Gün ısısı sıcak suyu ısı izolasyonu sağlayan kazanlarda muhafaza edilmektedir.
 • Misafir odalarında bulunan buzdolapları önceden soğutulmamakta, çalıştırılması misafirin tercihine bırakılmaktadır.
 • Misafir odalarında enerji tasarruflu A sınıfı inverter klimalar kullanılmaktadır.
 • Bahçe aydınlatmaları zaman ayarlı olup, yaz / kış saatlerine göre farklı sürelerde çalıştırılmaktadır.
 • Bahçe sulaması gün içerisinde değil ısının nispeten düşük olduğu saatlerde, damla sulama sistemi ile yapılmaktadır.

Odalarda havlu değişimleri misafir talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Misafirin talebi olmaması halinde rutin süreçlerde değişim yapılmaktadır.

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

Bunun için;

 • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
 • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
 • İşletmemizde  aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
 • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
 • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
 • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.
 • Sürdürülebilir Gıda çalışmalarımız doğrultusunda; artan bayat ekmekler hayvan yemi olarak kullanılmak üzere bölgemizde bulunan hayvan sahipleri ile paylaşılmaktadır. Böylelikle atık azaltımı sağlanmaktadır.
 • Atık piller için tesisimizin farklı noktalarında Pil Toplama istasyonları oluşturulmuştur. İstasyonlarda toplanan piller, Türkiye Pil Üreticileri Derneğine gönderilerek geri dönüşümlerinin yapılması sağlanır.
 • Mavi kapak toplama kampanyasına destek olmak ve dönüşümü sağlamak amacıyla toplanan kapaklar Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne teslim edilmektedir.
 • Misafir odaları ve genel alanlarda tekrar doldurulabilir sabunluklar kullanılmaktadır.
 • Meyve ve sebze dezenfeksiyonu klorlama yerine ozon cihazı ile yapılmaktadır.
 • Misafirlerimizin okudukları ve elden çıkarmak istedikleri kitap, ve dergileri çöpe atmamaları, pansiyon içindeki kitap okuma alanımıza bırakmaları konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Aynı şekilde okumak istedikleri kitap, ve dergileri tatilleri süresince kitaplığımızdan seçerek faydalanmaları konusunda misafirler yönlendirilmektedir.

4.   Yapılan Sosyal Çalışmalar

Pansiyonumuzun verdiği hizmetin misafirlerimize ulaşıncaya kadarki tüm aşamalarında faaliyet gösteren süreçlerin ve işletmelerin, kamu yararına olan uluslararası, ulusal ve yerel tüm kanunlara uygun davranmalarının yanı sıra sosyal, fiziksel ve çevre koşullarını da kontrol altına alınarak sosyal uygunluk da gözetilmektedir.

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Bunu sağlamak için;

 • Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
 • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
 • Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
 • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
 • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.
 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle pansiyon yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.
 • Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi Miramar Pansiyon için yol göstericidir. Çocukların Korunması ve İstismarın Engellenmesi Politikamız olarak taahhüt ve beyan ederiz.

KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz.
 • Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

5.   Kültürel Çalışmalar

Yerel kültür ve değerlerin korunması konusunda üzerimize düşen görevin farkındayız. Bu bağlamda;

• Kültürel tanıtım

• Sivil topluk kuruluşları ile işbirliği ve gönüllü olarak katkılarda bulunmak

• Bölgenin ticari hacmine katkı sağlanması

• Doğal ve tarihi zenginliklerin tanıtılması

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA  POLİTİKASI

 • Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;
 • Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiktlerine/sertifikalarına sahip olmasına,
 • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,
 • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
 • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
 • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,
 • Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,
 • Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,
 • Tatilleri süresince bölgede yapılabilecek aktiviteler, gezilecek yerler hakkında konuklarımızın bilgilendirilmesine
 • önem verir ve bu bakış açımızı paydaş  tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

TOPLUMSAL KATKILARIMIZ

Kurulduğumuz andan itibaren Kaş’a gönül vermiş insanlar olanlar sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde muhtelif katkılarımız olmakta ve işbirliklerimiz  devam etmektedir.

 • Bölgede özellikle çocuk ve gençlere katkı sağlayabilmek için 2012 yılında Kaş Yelken Kulübü kurusu üyesi ve fiili destekçisi olarak faaliyette bulunduk.
 • Su Altı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği (STH) ile Kaş’ta gerçekleşen bilinçlendirme faaliyetlerinde dernek gönüllüsü olarak yardımcı olduk. Deniz ve çocuk şenliği ile bilinçlendirme ve su altı temizliğinde destek verildi. Su altında temizliğinde hedeflerden biri de atılan malzemelerin suda yok olma süreleri ve bu sıradaki karbon salınımlarını, doğaya verdikleri zararların anlatılmasıdır. Dünyada bir ilke imza atarak duyarlılık oluşturulması adına Kaş’ta bulunan bazı dalış bölgelerine çöp konteynerleri yerleştirilmesine destek olundu.
 • WWF Doğal Hayatı Koruma Derneği ile bütün Akdeniz ülkelerini kapsayan, kıyı şeritlerinde belirli zaman ve yerlerde atık toplamaları öğrencilerle beraber yapıldı. Envanterleri yapıldı, okullarda plastik atıkların zararları ve boyutları hakkında seminerler verildi.
 • Sayıları azalmakta olan akdeniz foku olarak bilenen monachus monachusların koruma altına alınması için SADAFAG derneği gönüllü üyesi olundu. Fokların barındığı yerlerin korunması, insanların zarar vermemesi için koruyucu önlemlerin alınması ve periyodik gözlemlerini yapılmasına yardımcı olmaktayız.. Bu anlamda da ‘’Akdeniz Foku Dostu’’ kuruluşuz.
 • Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü olarak bölge halkını bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinde  bulunmaktayız.
 • Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında; mavi plastik şişe kapakları toplayarak Omurilik Felçlileri Derneğine gönderiyoruz. Bu sayede Tekerlekli/akülü sandalye projesine katkı sağlıyoruz.
 • Atık pillerin pil kutularında toplanarak doğru yöntemler ile bertaraf edilmesi sağlanılmaktadır.
politik1 rotated
politik2